A szerelem biokémiája

2017. február 14.

Mindig is tudtuk, hogy a szerelem öl, butít és nyomorba dönt. Most már tudományos bizonyítékaink is vannak rá, hogy a szerelem úgy hat az agyra, mint a kábítószer, a szerelmi bánat pedig elvonási tüneteket okoz.

CC  bejealousofme Follow

Amerikának barátai vannak, vagy érdekei?

2017. február 12.

1956-ban, a szuezi válság idején Amerika szembefordult nyugati szövetségeseivel, és pórul járt. Mi ebből a tanulság a mai közel-keleti politikára nézve? Az-e a külpolitika legfőbb alapelve, hogy a szövetségesek mellett ki kell állni, az ellenlábassal viszont keményen kell bánni?

CC tiffany terry

Káromkodásszociológia

2017. február 9.

Nem is gondolnánk, milyen hasznos lehet a trágárság: segít a fizikai fájdalom elviselésében, kitűnően alkalmas az élet értelmetlenségének kifejezésére, közösségépítésre és erőszakkezelésre. Arról nem is szólva, hogy sokat elárul a vulgáris nyelv az adott társdalomról.

C Kim Davies

A politikai széttagoltság előnyei

2017. február 7.

Sokan gondolják, hogy az államok politikai elkülönülése korlátozza a tudomány és a technika fejlődését. Az amerikai gazdaságtörténész kimutatja, hogy a kora újkor Európájában a birodalmak felbomlása és a politikai széttagoltság tette lehetővé az ipari forradalmat. Persze a tudósok szabadsága is kellett hozzá.

CC rosario fiore

A szólásszabadság mégiscsak fontosabb

2017. február 5.

Az Egyesült Államokban Donald Trump győzelmével új szakaszába lépett az egyetemi radikalizmus. Ennek tünete volt, hogy a kaliforniai Berkeley hírneves egyetemén szélsőbaloldali tüntetők erőszakkal akadályozták meg egy provokatív stílusáról ismert brit vendégelőadó fellépését.

CC Joe Parks

Németország miatt bukhat el az Európai Unió?

2017. február 2.

Németország évszázados beidegződésből Keletre figyel, márpedig a Földközi-tenger térségében zajló eseményeken múlik Európa jövője. A veterán olasz politológus szerint, ha Dél-Európa elsüllyed, vége az Európai Uniónak.

CC  Jon K. Bernhardsen

Kína a globális kapitalizmus motorja?

2017. január 31.

A kínai pártvezetés újabban a globális szabad kereskedelem védőbástyája akar lenni. Persze csak addig és úgy, ameddig és ahogy ez saját gazdasági érdekét szolgálja. Amerika és Európa csak magát okolhatja, amiért eddig nem lépett fel a felemás kínai globális kapitalizmussal szemben.

CC Michael Mandiberg

Több hatékonyság, kevesebb szabadság

2017. január 29.

Egyre többen ismerik fel a modern technika – mindenekelőtt a mobiltelefon és az internet – káros mellékhatásait. A brit publicista egyenesen modern produktivitás-pánikról beszél.

CC Kārlis Dambrāns

Egy külföldről meghekkelt amerikai választás

2017. január 26.

Az amerikai publicista szerint az 1940-es elnökválasztást nagyban befolyásolhatta a brit titkosszolgálatok átfogó művelete, amely Amerika mielőbbi hadba lépését igyekezett elérni.

CC FDR Presidential Library & Museum

A nép a protesztpártban hisz

2017. január 24.

Olaszországban a politikai baloldal immár az elit pártja. Az eredetileg új, tiltakozó mozgalomnak számító jobboldali pártok mára ugyancsak elvesztették a plebs bizalmát. A hagyományos dolgozó osztályok többsége az Öt Csillag Mozgalmat támogatja, amelynek lényege a tiltakozás.

CC Gennaro Visciano

Álhírek az álhírekről

2017. január 22.

Tényleg elég nagy a baj, ha néhány macedón siheder és orosz hackerek partizánakciója végveszélybe sodorhatja a világ vezető demokráciáját. Az ikonoklaszta internetguru szerint azonban az álhíreket okoló haladó elit kényelmes álmagyarázatot kínál a demokrácia válságára.

CC 3dpete

Az elit nem vész el, csak átalakul

2017. január 19.

Az elit rászolgált arra, hogy leváltsák, állapítja meg a cambridge-i eszmetörténész. Vilfredo Pareto száz évvel ezelőtt kifejtett elméletére hivatkozva azonban arra figyelmeztet, hogy az elitellenes erők is elitet fognak hatalomra juttatni.

Az elit nem vész el, csak átalakul

Több demokráciával a populizmus ellen

2017. január 17.

A haladó értelmiség előszeretettel javallja a népszuverenitás korlátozását a populizmus ellen. Félő azonban, hogy ez csak súlyosbítaná a tömegek kiszolgáltatottságát és tovább szítaná elégedetlenségüket. Éppen hogy több jogot kell adni a népnek a rendszerellenes düh lecsillapítására.

CC Wikimedia Commons

Újszülöttet étlapról?

2017. január 15.

Még sokáig elérhetetlen marad, hogy pontosan olyan gyermeket állítsunk elő, amilyet akarunk, de ami ebből fokozatosan megvalósítható, az is súlyos kételyeket ébreszt. Márpedig amit technikailag lehet, azt előbb-utóbb meg is fogják tenni – véli a brit kutató.

CC National Human Genome Research Institute (NHGRI)

Kína szovjet leckéje

2017. január 12.

A kínai kommunista pártvezetés egyre bezárkózóbb, nacionalistább és Nyugat-ellenesebb – véli az amerikai Kína-szakértő. Míg korábban a reformoktól, most a nyugati eszmék terjedésének megfékezésétől és a központi hatalom megerősítésétől reméli a problémák megoldását.

CC Darren Wood

Liberalizmus és populizmus – a demokrácia két pólusa

2017. január 10.

A liberális politológus a populizmusban látja a liberális demokráciára leselkedő legnagyobb veszélyt. A konzervatív publicista viszont a mai liberalizmust posztdemokráciának nevezi. Úgy gondolja, hogy a populizmus és a posztdemokrácia két véglet, és a középút az arany.

CC V'ron

Több tiszteletet a tudatlanságnak!

2017. január 8.

Az amerikai filozófus szerint mindenki jobban járna, ha nem lennénk olyan biztosak az amúgy csöppet sem megalapozott ítéleteinkben, és a politikusoktól sem várnánk sarkos véleményeket. Kár, hogy a tépelődő politikusoknak semmi esélyük sincs a választáson.

CC ukhouseoflords

Hadijelentés a vallásos-szekuláris frontról

2017. január 5.

Az amerikai vallástörténész szerint a vallás körüli viták Keleten és Nyugaton egyaránt arra vezethetők vissza, hogy még mindig fogalmunk sincs, hogyan lehet tartósan összeegyeztetni a liberális demokráciát a nem liberális világnézetekkel.

CC djv2130

A realista optimizmus éve

2017. január 3.

A 2016-os évet sokan a globális válságok esztendejének hiszik. A külpolitikai elemző szerint derűlátóbbak leszünk, ha kicsit tágabb történelmi perspektívából tekintünk a globális folyamatokra.

Our World In Data

2016, a populizmus éve

2017. január 1.

Avagy a lázadás éve, ki hogy nevezi. Hat ország különböző irányzatokat képviselő lapjai hol így, hol úgy hívják. Hol pozitív jelenségnek érzik, hol vészterhesnek. Abban az egyben értenek egyet, hogy valami változóban van a fejlett világban, vagy már meg is változott.

CC Dr Case