Visszasírjuk még a pártokráciát?

2016. július 28.

A nagy pártok tekintélye csökken, pedig a demokrácia immunrendszereként működtek – véli az amerikai publicista, aki a pártok hatalmának és intézményi közvetítői szerepének bukásával magyarázza az ideológiai megosztottság és a demagógia erősödését.

CC Mike Licht

A török puccs társadalmi háttere

2016. július 26.

Akárcsak az arab világ régen haladónak nevezett országaiban, Törökországban is egy kis katonai elit kényszerítette rá a lakosság mélyen vallásos többségére a világi államot. És akárcsak ott, itt is fenntarthatatlannak bizonyult ez a modell. Az izraeli elemző nem sok jóval kecsegteti az olvasót.

CC Democracy Chronicles

Az uralkodó kaszt leválthatatlan

2016. július 24.

A meritokráciáról régóta tudjuk, hogy hajlamos zárt kaszttá szerveződni. Az elemzők nem hajlandók megváltoztathatatlannak elfogadni az új elit megcsontosodását, és egyre újabb és újabb gyógymódokat javallnak ellene. Ezek azonban nem hatnak.

Az uralkodó kaszt leválthatatlan

A bevándorlás a globális és a nemzeti erkölcs tükrében

2016. július 21.

A tekintélyes amerikai pszichológus-filozófus szerint morális pánik okozza a jobboldali populizmus erősödését. Arra figyelmeztet, hogy a kozmopolita értékek erőltetése, a tömeges bevándorlás és a multikulturalizmus a nacionalisták malmára hajtja a vizet.

CC dfritzon

Amerikai hibák a szíriai válság hátterében

2016. július 19.

A pusztító szíriai válság alapvetően a közel-keleti társadalmak belső feszültségeire vezethető vissza, de az amerikai sztárelemző arra helyezi a hangsúlyt, hogy az Egyesült Államok Oroszország közel-keleti hadállásait akarták felszámolni, és ezzel teremtettek szinte megoldhatatlan helyzetet.

CC European Commission DG ECHO

Génmanipulált gazdaság

2016. július 17.

Az amerikai futurológus-közgazdász szerint jelentős gazdaságélénkítő hatással járna, ha az emberi intelligenciát genomszerkesztéssel széles körben fel lehetne javítani. Hát a nem kívánt mellékhatások? Oda se neki, hátha a genetika segít kilábalni a gazdasági válságból.

CC National Institutes of Health (NIH)

Idegenellenesség és etnikai törésvonalak

2016. július 14.

A Brexitet sokan a brit rasszizmussal hozzák összefüggésbe. Csakhogy a kelet-ázsiai és a muszlim bevándorlók negyede-harmada is a kilépésre szavazott. Ami furcsa módon részben az integráció sikerére utal.

CC tradeexim

A nép szava Isten szava?

2016. július 12.

A Brexit győzelme kapcsán liberális és konzervatív szerzők sora fejti ki, hogy a kontrollálatlan népakarat nem feltétlenül erősíti a demokráciát. A kérdés csak az, hogyan lehetne a nép érdekében, demokratikus eszközökkel korlátozni a népakaratot.

CC Mike Andrews

A Brexit demokrácialeckéje a felfuvalkodottaknak

2016. július 10.

Az európai értelmiség megvetően nyilatkozik azokról a brit választókról, akik úgy határoztak, hogy Nagy-Britannia váljon ki az Európai Unióból. Az olasz szociológus szerint éppen ez a magatartás tette népszerűtlenné az Uniót.

CC Alisdare Hickson

Oroszország elidegenítése

2016. július 7.

Az Egyesült Államok hibázott, amikor ellenfélnek tekintette Oroszországot és fokozódó mértékben igyekezett meggyengíteni. Sőt, az amerikai külpolitika legendás sikertelensége közepette egyes jeles szakértők ezt tartják a legnagyobb melléfogásnak.

CC Wikimedia

A béke, mint a Brexit oka

2016. július 5.

A Brexit nagy megrázkódtatás, de csak egy példa arra, hogy a megszokott állami és államközi keretek bizonytalanná válnak, és a társadalmakban a korábbinál mélyebb ellentétek keletkeznek. Az amerikai professzor szerint a fő ok a tartós béke.

CC frankieleon

Mégsem üdvös a liberális túlsúly

2016. július 3.

A neves liberális kommentátor is fájlalja, hogy konzervatív emberből ritkán lesz professzor az amerikai egyetemeken, legalább is a humán területeken. A konzervatív szerző nyugtázza a korrekt álláspontot, már csak azt sajnálja, hogy magukon az egyetemeken ennek nyoma sincs.

CC Jonas Carlsson

Fukuyama a populizmus hasznáról

2016. június 30.

Az egykor a liberális demokrácia végső győzelmét jósoló politológus ma azt reméli, hogy a népi elégedetlenség kikényszerítheti a fékek és ellensúlyok bénító hatásának mérséklését. Ez esetben meghozhatók azok a reformok, amelyek javíthatják a középosztály helyzetét. Mert a populizmust annak romlása hozta felszínre.

CC Dr Case

A Brexit paradoxonjai

2016. június 28.

Az angol politológus szembeszáll azokkal a magyarázatokkal, amelyek a Brexitet a marginalizált rétegek pragmatikus érdekeiből vezetik le. Az elitek által lenézett elszakadáspártiakat önbecsülésük és az életük feletti irányítás visszanyerésének hiú ábrándja indította a józan önérdekkel ellentétes szavazatra.

CC Abi  Begum

A Brexit mint szociális forradalom

2016. június 26.

Angliában a globalizáció vesztesei döntötték el a népszavazás sorsát. Nagy-Britannia azért lép ki az Európai Unióból, mert ezek a rétegek fellázadtak. Az ő természetes közegük a nemzetállam, és joggal remélnek tőle inkább védelmet, mint az összeurópai elittől.

CC  (Mick Baker)rooster

A Brexit és a posztbirodalmi fantomfájdalmak

2016. június 23.

A liberális publicista szerint Nagy-Britannia máig nem tudta feldolgozni világbirodalmi státuszának elvesztését. Míg a Brexit hívei a nemzeti identitásra hivatkoznak, az EU-pártiaknak nincsenek olyan szavaik, amelyek a választók szívére hatnak.

CC Jeff Djevdet

Az egyenlőtlenség oka a jóléti állam?

2016. június 21.

A német közgazdász szerint az újraelosztás túlburjánzása megfojtja a gazdasági növekedést, és szándékával szöges ellentétben növeli az egyenlőtlenséget. A megoldást azonban nem az állami szerepvállalás csökkentésében, hanem az infrastrukturális beruházásokban és az oktatás javításában látja.

Az egyenlőtlenség oka a jóléti állam?

Mikor robban a volt Szovjet Közép-Ázsia?

2016. június 19.

Szakértők tíz éve egyfolytában attól féltik a közép-ázsiai muzulmán országokat, hogy ha majd a nyugati kivonulás után Afganisztán káoszba süllyed, rájuk is átterjed az összeomlás . Az afgán összeomlás még várat magára, de a Kaszpi-tengertől a mongol határig húzódó posztszovjet térségben máris recsegnek-ropognak az államok eresztékei.

CC Wikipedia

Habermas a szélsőjobb szálláscsinálója?

2016. június 16.

A tekintélyes közösségelvű baloldali szociológus szerint az európai integrációt és a kozmopolitizmust erőltető értelmiség, élén a veterán baloldali Jürgen Habermasszal, a nagytőke érdekeit szolgálja, és a szélsőjobboldali pártok irányába tolja az elszegényedő és kiszolgáltatott rétegeket.

CC thierry ehrmann

Az egyetemi elmebaj kritikája

2016. június 14.

A Yale Egyetemen, ahol a szülők boldogan fizetnek évi 65 ezer dolláros tandíjat, angol szakos diákok hivatalos petícióban kifogásolják, hogy csupa fehér bőrű férfi műveit tanítja nekik az egyetem klasszikus angol irodalom címén.

CC Wikipedia