Ha terror, akkor Belgium

2016. március 27.

A belga bűnüldöző hatóságok megdöbbentő felületessége maga is okozat. Legalább is része annak, ahogy a belga állam nem akart szembenézni a rá leselkedő veszélyekkel. Az észak-afrikai bevándorlók negyedeiben régóta tartanak a veszedelmes folyamatok.

© Metazin

Antirasszista rasszizmus

2016. március 24.

Az európai értelmiség fenntartja magának a jogot, hogy saját örökségétől elhatárolódjék, de az arab értelmiségiektől már megtagadja jogot, hogy bírálják az iszlám hagyományt, és azt szorgalmazzák, hogy a muszlim világ közeledjék a modern értékekhez.

CC Vision Planet Media

Virágozzék minden identitás?

2016. március 22.

A libertárius szerző szerint az identitás-megszállottság az egyéni identitás válságát tükrözi. Egyéniség, egyéni érdem, karakter és tettek helyett identitásokat ismerünk el. Ráadásul az identitáspolitika harcos képviselői gyakran ellentmondanak a szabad identitásválasztás elvének.

CC Patrick Marioné

Több Európát – a határvédelemben

2016. március 20.

A „realista külpolitika” szószólója arra figyelmezteti Európát, hogy végveszélybe sodorja magát, ha nem gondoskodik a mainál sokszorosan nagyobb erőkkel külső határainak védelméről. Igazságtalanság nem beengedni mindenkit, aki jön, de még mindig ez a legjobb megoldás.

CC Jean Boechat

Filantrokapitalizmus

2016. március 17.

Az elmúlt években egyre többet jótékonykodnak a gazdag milliárdosok. Kritikusok szerint félő, hogy a filantrokapitalisták befolyása hovatovább a demokratikus önrendelkezést veszélyezteti.

CC ICRISAT

A szociális transzfer, mint őrültség

2016. március 15.

Bármily meglepő is, a jövedelmek kiegyenlítését szolgáló állami beavatkozás fokozza a jövedelmi egyenlőtlenséget. Amerikában legalábbis ez történt. Minél inkább növelték a legjobban keresők adókulcsát, annál tovább mélyült a jövedelmi szakadék.

CC John W. Schulze

Mégsem természetünk a háború

2016. március 13.

A neves evolúcióbiológus tarthatatlannak minősíti az uralkodó elméletet, miszerint az ember háborúzó lény, és ennek a mivoltának köszönheti fennmaradását. Az erőszak csakugyan természetes örökségünk, de a háborúskodás tanult dolog, amit nem kell feltétlenül gyakorolnunk.

CC Wikipedia

Mitől kell(ene) etikusan élnünk?

2016. március 10.

Nem igaz, hogy az erkölcs társadalmi termék, például egészen kicsiny gyermekeknek is van erkölcsi érzékük. De akkor mi tesz bennünket erkölcsi lénnyé? És milyen eredménnyel? Annyi szent, hogy az erkölcsös élet parancsa ügyében életünk végéig nem lelhetünk teljes megnyugvásra.

CC  Gerard Van der Leun

A fasizmus éledezik Amerikában?

2016. március 08.

Amerikai kommentátorok egyetértenek abban, hogy a fékezhetetlennek látszó Donald Trump váratlan sikere a republikánus párti elnök-aspiránsok versenyében az elit elleni lázadást fejezi ki. A baloldali elemző fasiszta veszélyt emleget, jobboldali kollégája viszont azért szurkol, hogy elitellenes jelölt legyen az elnök.

CC Matt Johnson

A felejtéspolitika előnyei

2016. március 06.

Az amerikai publicista nem örül felhőtlenül annak, hogy nagy divat a történelmi emlékezet. Arra figyelmeztet, hogy a múlt túlburjánzása megnehezítheti a történelmi megbékélést.

CC gfpeck

A technológiai forradalom felfalja saját gyermekeit?

2016. március 03.

Az innováció gazdasági növekedést generál, ám fokozza a társadalmi egyenlőtlenséget. Ez még kiküszöbölhető az állami újraelosztás átalakításával. Ennél sokkal aggasztóbb, hogy a tehetséges fiatalokat mágnesként vonzza a technológiai szektor. Inkább lesznek mobiljáték-fejlesztők mint tanárok vagy orvosok.

CC Sinistra Ecologia Libertà

Az iszlámgyűlölőnek bélyegzett író esete a kölni erőszakkal

2016. március 01.

Az algériai író magára vonta a baloldali értelmiség haragját, amikor a bevándorló fiatalok által elkövetett szilveszteri kölni erőszak nyomán arról írt, hogy az iszlám világ nőfelfogását, amely eddig távoli egzotikum volt az európaiaknak, testközelbe hozta a legújabb bevándorlási hullám.

Hurik a paradicsomban

Pogányok és igazhitűek egykor. És ma?

2016. február 28.

Manapság, amikor radikalizálódnak az egymással vetélkedő világnézetek, hajlamosak vagyunk azt hinni, hogy ez vadonatúj jelenség, holott már a középkorban is sokszor el kellett dönteni, mi is a teendő azokkal, akik más magyarázatokat adnak a dolgok állására.

Gustave Doré: Az erényes pogányok

Konszenzuális jóléti politika Amerikában?

2016. február 25.

A vezető amerikai liberális és a szintén tekintélyes konzervatív agytröszt közös ajánlásokat fogalmazott meg a szegénység csökkentésére. Egyebek között minimálbér-emelést, a segélyek munkához kötését, a családok megerősítését és születésszabályozást ajánlanak.

CC Nicola Barnett

Emlékezetpolitikai fordulat Spanyolországban

2016. február 23.

Miközben éppen nagy nehézségek között ismét baloldali kormány összeállítása zajlik Madridban, többéves szünet után új front nyílt a spanyol emlékezetpolitikai háborúban. A bíróság egy argentin bírónő megkeresésére rendelte el egy 1939-ben kivégzett ember sírjának feltárását.

CC Left Hand Rotation

A francia ellenállás trónfosztása?

2016. február 21.

Lehetséges, hogy az ellenállás fegyveres akciói több kárt okoztak, mint amennyi hasznot hajtottak? Most, hogy a személyes visszaemlékezések helyét lassan a történelmi kutatások veszik át, lehet, hogy megfakul a maquizard-ok dicsfénye, de a fegyveres ellenállás erkölcsileg mégiscsak sokat adott Franciaországnak.

CC Michel Royon / Wikimedia Commons

Mégsem olyan hazug a sajtó?

2016. február 18.

Németországban egyre többen aggódnak a média hitelvesztése miatt. Fölöslegesen, hiszen a számok nem igazolják, hogy csökkenne a sajtóba vetett bizalom. Arról nem is beszélve, hogy az egészséges szkepszis a demokratikus nyilvánosság része. Csak a diktatúrában nem kételkednek a sajtó szavahihetőségében.

CC opposition24

A fehér munkásosztály hanyatlása

2016. február 16.

Az amerikai munkásság létszámában zsugorodik és egyre romló életminőséggel küszködik. Ezt a réteget nevezik Amerikában középosztálynak, mert valamikor az volt, és egyben az amerikai demokrácia egyik legfőbb támaszának számított.

CC Renegade98

Miből lesz a terrorista?

2016. február 14.

Nem tudjuk pontosan, pedig ahogy körülnézünk a világban, nem ártana tudni, hogy tehessünk ellene. Az biztos, hogy a fiatal férfiak evolúciós okokból hajlamosabbak a fanatizmusra, ezt a neurológus ékesszólóan elmagyarázza. De csak egy kisebbség lesz terrorista, és az a kérdés, mi teszi őket azzá.

CC IDF

A demokrácia és a liberalizmus szétszálazása

2016. február 11.

Amerika kudarcot vallott, amikor távoli fejlődő országokban demokráciát akart meghonosítani. Talán azért is, mert demokrácián a liberális demokráciát érti.

CC Luciana Ruivo