A nép a protesztpártban hisz

2017. január 24.

Olaszországban a politikai baloldal immár az elit pártja. Az eredetileg új, tiltakozó mozgalomnak számító jobboldali pártok mára ugyancsak elvesztették a plebs bizalmát. A hagyományos dolgozó osztályok többsége az Öt Csillag Mozgalmat támogatja, amelynek lényege a tiltakozás.

CC Gennaro Visciano

Álhírek az álhírekről

2017. január 22.

Tényleg elég nagy a baj, ha néhány macedón siheder és orosz hackerek partizánakciója végveszélybe sodorhatja a világ vezető demokráciáját. Az ikonoklaszta internetguru szerint azonban az álhíreket okoló haladó elit kényelmes álmagyarázatot kínál a demokrácia válságára.

CC 3dpete

Az elit nem vész el, csak átalakul

2017. január 19.

Az elit rászolgált arra, hogy leváltsák, állapítja meg a cambridge-i eszmetörténész. Vilfredo Pareto száz évvel ezelőtt kifejtett elméletére hivatkozva azonban arra figyelmeztet, hogy az elitellenes erők is elitet fognak hatalomra juttatni.

Az elit nem vész el, csak átalakul

Több demokráciával a populizmus ellen

2017. január 17.

A haladó értelmiség előszeretettel javallja a népszuverenitás korlátozását a populizmus ellen. Félő azonban, hogy ez csak súlyosbítaná a tömegek kiszolgáltatottságát és tovább szítaná elégedetlenségüket. Éppen hogy több jogot kell adni a népnek a rendszerellenes düh lecsillapítására.

CC Wikimedia Commons

Újszülöttet étlapról?

2017. január 15.

Még sokáig elérhetetlen marad, hogy pontosan olyan gyermeket állítsunk elő, amilyet akarunk, de ami ebből fokozatosan megvalósítható, az is súlyos kételyeket ébreszt. Márpedig amit technikailag lehet, azt előbb-utóbb meg is fogják tenni – véli a brit kutató.

CC National Human Genome Research Institute (NHGRI)

Kína szovjet leckéje

2017. január 12.

A kínai kommunista pártvezetés egyre bezárkózóbb, nacionalistább és Nyugat-ellenesebb – véli az amerikai Kína-szakértő. Míg korábban a reformoktól, most a nyugati eszmék terjedésének megfékezésétől és a központi hatalom megerősítésétől reméli a problémák megoldását.

CC Darren Wood

Liberalizmus és populizmus – a demokrácia két pólusa

2017. január 10.

A liberális politológus a populizmusban látja a liberális demokráciára leselkedő legnagyobb veszélyt. A konzervatív publicista viszont a mai liberalizmust posztdemokráciának nevezi. Úgy gondolja, hogy a populizmus és a posztdemokrácia két véglet, és a középút az arany.

CC V'ron

Több tiszteletet a tudatlanságnak!

2017. január 8.

Az amerikai filozófus szerint mindenki jobban járna, ha nem lennénk olyan biztosak az amúgy csöppet sem megalapozott ítéleteinkben, és a politikusoktól sem várnánk sarkos véleményeket. Kár, hogy a tépelődő politikusoknak semmi esélyük sincs a választáson.

CC ukhouseoflords

Hadijelentés a vallásos-szekuláris frontról

2017. január 5.

Az amerikai vallástörténész szerint a vallás körüli viták Keleten és Nyugaton egyaránt arra vezethetők vissza, hogy még mindig fogalmunk sincs, hogyan lehet tartósan összeegyeztetni a liberális demokráciát a nem liberális világnézetekkel.

CC djv2130

A realista optimizmus éve

2017. január 3.

A 2016-os évet sokan a globális válságok esztendejének hiszik. A külpolitikai elemző szerint derűlátóbbak leszünk, ha kicsit tágabb történelmi perspektívából tekintünk a globális folyamatokra.

Our World In Data

2016, a populizmus éve

2017. január 1.

Avagy a lázadás éve, ki hogy nevezi. Hat ország különböző irányzatokat képviselő lapjai hol így, hol úgy hívják. Hol pozitív jelenségnek érzik, hol vészterhesnek. Abban az egyben értenek egyet, hogy valami változóban van a fejlett világban, vagy már meg is változott.

CC Dr Case

Az álhírek pszichológiája

2016. december 29.

Az amerikai médiaguru szerint az internetes álhírek terjedéséért jelentős részben a szakértőkkel szembeni növekvő bizalmatlanság és ismerőseinkkel szembeni túlzott bizalmunk a felelős.

CC Keoni Cabral

Liberálisok az identitáspolitika fogságában

2016. december 27.

A liberális eszmetörténészt kiátkozzák, amiért bírálja az identitáspolitikát, és aránytévesztéssel vádolja a köznapi emberek nyelvétől és problémáitól elszakadt liberális értelmiséget. Ő viszont kitart amellett, hogy a hagyományos szabadelvű értékek rehabilitálása nélkül nem sok babér fog teremni a liberálisok számára.

CC bowserj

A karácsonyi kultúrharc vége?

2016. december 25.

Konzervatív és liberális véleményvezérek egyetértenek abban, hogy Donald Trump győzelmével a karácsonyi szimbólumok körüli évtizedes ostoba kultúrharc is lezárulhat. Mindenki nagy örömére.

CC jimflix!

Hitler amerikai modellje

2016. december 22.

A Yale Egyetem jogászprofesszora új könyvében azt állítja, hogy a nürnbergi törvények az amerikai faji törvények mintájára készültek. A zsidótörvények kidolgozói a faji elkülönítést és intézményesített diszkriminációt előíró amerikai törvényekből merítettek ihletet.

CC Cuauhtemoc-Hidalgo Villa-Zapata

Történészt az elnök mellé?

2016. december 20.

Az amerikai külpolitika sorozatos rossz döntései két neves szerzőt arra indítottak, hogy történész szakértők alkalmazását javasolják a mindenkori elnöknek. Bírálójuk szerint a történelem ismerete hasznos ugyan, de más ember kell a tudományhoz, és más a politikához.

CC Open Grid Scheduler

A menedzserbűnözés lélektana

2016. december 18.

A nagyüzemi csalók, bennfentes kereskedők és könyvhamisítók semmivel sem bűnöznek megfontoltabban, mint a közönséges rablók és erőszaktevők. Tévedés volt azt hinni, hogy alaposan meghányják-vetik a várható hasznot és a kockázatot.

CC thierry ehrmann

Mi a baj a hűtlenséggel?

2016. december 15.

Szexuális forradalom ide, szabadosság oda, a házasságtörés továbbra is morális tabunak számít a nyugati világban. A neves párterapeuta szerint ez moralizáló és káros felfogás, elterjedésének oka pedig a házasság intézményének átalakulása.

CC Arnet

A pokolba vezető út szakértőkkel van kikövezve

2016. december 13.

A népszerű public intellectual szarkasztikus cikkben ostorozza a haladó értelmiséget, mondván, hogy a hivatásos véleményvezérek könnyen osztják az észt, hiszen nem a saját bőrüket viszik a vásárra.

CC Jorge Gobbi

Tételes tudás nélkül nem megy

2016. december 11.

A lexikális ismereteket nem célszerű feláldozni a kritikai gondolkodás oltárán. A brit oktatási szakember szerint a gondolkodás tudománya tételes tudás nélkül nem elsajátítható, sőt nem is értelmezhető.

CC Ognian Mladenov