A GMO nem árt, de nem is használ

2016. november 6.

Európa és Amerika húsz éve vitatkozik a génkezelt növénytermesztés előnyeiről és hátrányairól. A liberális amerikai napilap megpróbált utánajárni, hogy mennyi valósult meg a génkezelt termények remélt áldásaiból. Nem sok.

CC Antoine.Couturier

Nemzetlélektani gyűlöletmagyarázat

2016. november 3.

Az amerikai politikában egyre kevésbé tolerálják egymást a különböző táborok hívei. Az elemző szerint ennek az az oka, hogy az amerikaiak szoronganak, és emiatt valamilyen katasztrófa előidézőinek tekintik a másik felet, nem pusztán egy vitatható nézet képviselőinek.

CC brunosuras

Clinton még rosszabb?

2016. november 1.

Az orosz liberális publicista az elnökválasztás után sem vár sok jót az orosz–amerikai kapcsolatoktól. Trumpot a liberális demokráciára veszélyes, elszabadult hajóágyúnak tartja, Hillary Clinton külpolitikáját azonban talán még kártékonyabbnak.

CC John Blyberg

Az Iszlám Állam él és élni fog

2016. október 30.

Az Iszlám Állam iraki fővárosa, Moszul ostrom alatt áll, a szíriai főváros, Rakka ellen maga a török hadsereg készülődik szíriai fegyveresek oldalán. A brit szerző szerint a terrorkalifátus megszűnhet ugyan, de a mozgalom és vele a háború folytatódni fog, mert valóságos társadalmi erő van mögötte.

CC quapan

Mivé lett a bölcsesség szeretete?

2016. október 27.

A brit publicista szerint a filozófia jó esetben érdektelen szaktudománnyá, rossz esetben társadalmi szempontból kártékony felforgatássá vált. A tekintélyes filozófus szerint pedig leginkább csak öncélú köldöknézéssé.

CC Wikipedia

A végzettség teszi az új osztályt?

2016. október 25.

A cambridge-i filozófus szerint ma már az iskolázottság a társadalmi rétegződés és a világnézet meghatározója. Ha pedig az ideológiai beállítottságot is egyre inkább az iskolázottság dönti el, az elitválság hovatovább a pártrendszereket is átalakíthatja.

CC Brendan Riley

A Trump-jelenség szociálpszichológiája

2016. október 23.

Donald Trump híveit semmi sem képes kizökkenteni álláspontjukból, pedig kedvencük rovására számos olyan kijelentés, gesztus és tett írható, amely más jelöltet már rég tönkretett volna. A liberális neuropszichológus tudományos magyarázatot keres a jelenségre.

CC IoSonoUnaFotoCamera

Internacionalizmussal a neoliberalizmus ellen

2016. október 20.

A liberális internacionalista brit publicista szerint ideje szembenézni a ténnyel, hogy a globális kapitalizmusnak vannak vesztesei a fejlett országokban. A neoliberalizmus káros mellékhatásai azonban nem a nemzetállamok megerősítésével, hanem még több nemzetközi együttműködéssel enyhíthetők.

CC Carl-Johan Sveningsson

A nyugati intervencionalizmus alkonya?

2016. október 18.

 

Lesújtó képet festenek a külpolitikáról és a hadvezetésről az iraki és a líbiai katonai beavatkozásról készített hivatalos londoni jelentések. A brit publicista szerint a beavatkozások katasztrofális következményei jó időre elveszik a konzervatívok és a liberálisok kedvét az intervencióktól és a demokráciaterjesztéstől.

CC stickerkitty's collection

A tudomány a hamis isten szerepében

2016. október 16.

A modern társadalmaknak is vannak főpapjai, és az különbözteti meg őket klasszikus elődeiktől, hogy nem természetfeletti forrásokra hivatkoznak, hanem a tudományra. Csakhogy a társadalomtudomány nem szállít végleges és megrendíthetetlen magyarázatokat.

CC Merrill College of Journalism Press Releases

Az automatizálás paradoxona

2016. október 13.

Minél inkább a gépekre hagyatkozunk, annál jobban visszafejlődnek képességeink, és annál kevésbé leszünk képesek korrigálni a gépek hibáit. A közgazdász-író szerint a biztonság erősítéséhez egy kis káosz és rendetlenség szükségeltetik.

CC Craig Sunter

Az euró-kényszerzubbony

2016. október 11.

A Nobel-emlékdíjas baloldali közgazdászprofesszor szerint Európa válságáért a közös deviza a felelős. A megoldás: az eurózóna radikális átalakítása, amire két változatot is felvázol. Kritikusai fájlalják, hogy egyik út sem járható. Azzal mindazonáltal egyetértenek, hogy az eurózóna jelenlegi formájában nem működőképes.

CC Images Money

Lejárt szavatosságú stratégiák

2016. október 9.

A konzervatív katonai elemző az amerikai külpolitika totális csődjét ecseteli. A külügyi szaktudós a kudarcok okait keresve úgy látja, hogy Amerika olyan stratégiát követ a világban, amely a hidegháború végén még működött, de ma már hatástalan, sőt, visszaüt.

CC alphadesigner

Baloldal a gödörben

2016. október 6.

A brit baloldal vezető lapja körkérdést intéz vezető elemzőkhöz és értelmiségiekhez, feltárandó a baloldal válságának okait. A válaszadók okokat találnak is bőven, ám a kiutat nem nagyon látja egyikük sem.

CC Tim Green

A liberális demokrácia új uralkodó osztálya

2016. október 4.

Amerikában valójában nem a pártok között folyik harc a hatalomért, hanem osztályok között. Az új értelmiségi osztály kiszorította a hatalomból a menedzser-osztályt, és Donald Trump sikere azt jelzi, hogy a mindkét párt elitjét uraló új osztály hatalmának erős korlátai vannak.

A liberális demokrácia új uralkodó osztálya

Szellemirtás a felsőoktatásban

2016. október 2.

A brit közigazgatás egyre kreatívabb módszerekkel igyekszik háttérbe szorítani a bölcsészképzést. A reáltudományokban alkalmazott haszonelvű és piacorientált szemlélet nem képes kimutatni a humántudományok hasznát, de tévedés ezen az alapon haszontalannak minősíteni őket.

CC quinn.anya

Önzetlen ösztönzés

2016. szeptember 29.

Az amerikai közgazdász arra figyelmeztet könyvében, hogy az egyéni haszonra építő ösztönzők gyakran a céllal ellentétes hatást váltanak ki. Ha nem a becsület és a presztízs a mozgatórugó, hanem csak az érdek, akkor az emberek önzőbben viselkednek.

CC jiejun tan

Miért győzhet Trump

2016. szeptember 27.

Az amerikai elnökválasztást százötven éve az dönti el, hogy a közvélemény milyennek ítéli meg a kormányzat tevékenységét. A választás voltaképp népszavazás az elnök teljesítményéről. A szerző ennek alapján elsietettnek tartja azt a véleményt, hogy a különc Donald Trump nem lehet elnök.

RealClearPolitics

Európai civilizációs válság?

2016. szeptember 25.

Az amerikai tudós szerint az Európai Unió válsága a tagállamok birodalmi múltjában gyökerező eltérő civilizációs értékekre vezethető vissza. De akkor mi magyarázza a nemzetállamokkal szembeni bizalmi válságot?

CC DancingPhilosopher

Krónikus bizalomhiány

2016. szeptember 22.

A washingtoni republikánus elit a társadalomban keresi a hibát, amiért pártjának népe a körön kívüli szabálytalan Donald Trumpot jelölte elnöknek. A liberális lap konzervatív publicistája szerint az általános bizalomhiány és félelem nyit utat a megosztó politikusoknak.

CC Ted Eytan