Vallási megbékélés Amerikában?

2016. február 04.

Amerikában nő a vallási megosztottság. A politikai polarizáció azonban nem nő vele. A legfrissebb vallásügyi felmérés szerint van rá esély, hogy a hívők és az ateisták nézetei közeledjenek.

Pew Research Center

Posztszovjet antikommunista Szovjetunió

2016. február 02.

Szaakasvili volt grúz elnök pillanatnyilag ukrán állampolgár, és új országának legnépszerűbb politikusa. Ukránul nem tud, de a volt szovjet térségben ez nem akadály, mert oroszul is kitűnően el lehet boldogulni. Nyelvileg egységes nemzetállamok ugyanis nincsenek.

Aleksandr Andrieko

A szélsőségesség védelmében

2016. január 31.

Libertárius értelmiségi körökben vitatják, mi nevezendő szélsőségesnek. A szélsőséges jelző Amerikában is egyre inkább sértőnek számít, de van olyan elemző is, aki büszkén vállalja, mert az „egyértelmű” és a „bátor” szinonimájának tekinti.

CC LBJ Presidential Library

Nemzetközi joguralom

2016. január 28.

Kialakulóban van egy láthatatlan nemzetközi jogalkotó kaszt, amely egyre tágítja a nemzeti kormányok mozgásterét szűkítő szabályok körét, akkor is, ha a lakosság mást gondol minderről. Az ausztrál konzervatív szerző úgy látja, hogy a nemzetközi jog lassan szembekerül a néppel.

CC UNCHR Photo Unit

És ha ez már az összeomlás?

2016. január 26.

A világrend gyanúsan sok összetevőjéről kezd kiderülni, hogy nem képes már úgy működni, ahogy korábban. Közben Amerikában, háromnegyed évvel az elnökválasztás előtt, radikális, az eddigi rendszeren nagyjából kívül álló jelöltek vannak emelkedőben.

CC Edward Badley

A realista külpolitika idealista

2016. január 24.

Amerika ábrándokat kerget külpolitikájában, és ezzel a világ számos térségében súlyosbítja a helyzetet. A nemzetközi tanulmányok professzora szerint a realista gondolkodókat kiszorítják a közbeszédből. Bírálója úgy véli, a cinikus reálpolitika még nagyobb bajt okozna.

GG Gilbert Mercier

Az Uber és társai, mint a jóléti állam sírásói

2016. január 21.

A pesszimista jóslatairól híres internetguru szerint az államot kiiktató közösségi gazdaság képes lehet a piac hatékony működtetésére, a jóléti államot viszont aláássa.

CC  Gustavo da Cunha Pimenta

A muszlim feminista és a szex-pozitivitás

2016. január 19.

Az Amerikában élő muszlim feminista szerző kulturális imperializmussal vádolja a szex-pozitív feministákat, akik szerinte rá akarják kényszeríteni az emancipáció támogatóira a szabados életmódot, és elvárnák, hogy az iszlám feministák is „muszlim vagina-monológokat” adjanak elő.

CC Toban B

A filozófia alkonya

2016. január 17.

Valamikor a filozófia, „a bölcsesség szeretete” azt tekintette céljának, hogy a jobb élet útját kutassa. Mára egy a szaktudományok közül, és művelői részletkérdésekkel foglalkoznak, pedig közben tanítják a régi nagyokat, akik még a végső igazságokat keresték.

A filozófia alkonya

Csak lassan az antiszemita-váddal!

2016. január 14.

A német nácizmus történetének szaktekintélye antiszemitizmussal vádolja Mark Zuckerberg jótékonysági bejelentésének kritikusait. A Frankfurter Allgemeine Zeitung szerkesztője szerint ez alaptalan vádaskodás, és az antiszemiták malmára hajtja a vizet.

Csak lassan az antiszemita-váddal!

Az identitásháborúk kora

2016. január 12.

A bevándorlók százezrei körüli európai konfliktusokról a radikális konzervatív szerzőnek és a radikális középutas elemzőnek egyaránt az jut eszébe, vajon ha Európában a közösségi identitásoké lesz a fő szerep, az Egyesült Államok képes lesz-e a különféle közösségeket ugyanúgy integrálni, mint a múltban.

CC Samyra Serin

Az önbeteljesítő világháború

2016. január 10.

Végül is Ausztria félelmei miatt robbant ki az első világháború – írja egy brit történész, és könyvét nagy elismeréssel méltatják a világsajtóban. Az Osztrák–Magyar Monarchia attól tartott, hogy a szlávság felrobbantja soknemzetiségű birodalmát, ezért indított háborút, de ezzel pontosan azt váltotta ki, amit el akart kerülni.

CC The Independent (New York)

Mi legyen a rasszista névadók sorsa?

2016. január 07.

Az amerikai egyetemek hallgatói sorra követelik a rasszista és a rabszolgatartó politikusokról, egyebek között a Woodrow Wilson elnökről elnevezett intézmények nevének megváltoztatását. Identitáspolitikai túlérzékenység, avagy jogos követelés?

CC Erin Pettigrew

2015 – a lehetséges világok legjobbika?

2016. január 05.

Ha a média alapján kellene megítélnünk, aligha tartanánk 2015-öt az emberiség legjobb évének. Az amerikai szerző szerint viszont a számok arra utalnak, hogy soha sem volt olyan kevés a szenvedés, mint tavaly, és jövőre még kevesebb lehet.

CC Yasmeen

A langyos szkeptikusokat kiköpik

2016. január 03.

Az osztrák fizikus riasztónak tartja, hogy az emberek többsége határozott véleményt alkot olyan ügyekben is, amelyekről halvány fogalma sincsen. Szerinte mindenki jobban járna, ha óvatosabban alkotnánk ítéletet.

CC Travis Morgan

Az ökörségek kora folytatódik

2015. december 31.

Az amerikai szerző már-már azt hitte, hogy az esztelen ökörségek napja leáldozóban van, amikor egy kanadai tudományos mű rácáfolt előérzetére. Ha a szerencsénk tovább tart, még unokáink is az alaptalan ostobaságok korában élhetnek.

CC Jessica C

Pártos elfogultság

2015. december 29.

Ma már közhely, hogy a politikailag aktív polgár hajlamos az egyívásúak körébe zárkózni és elrekeszteni magát a nézeteivel ellentétes impulzusoktól. Ennek hátrányos következménye is régóta ismert: a kormányzó erőket jószerivel csak az ellenfél illeti bírálattal, és ez negatívan hat a döntések minőségére. Újdonság viszont, hogy a pártos elfogultság egyre mélyül.

CC Jeffrey Beall

Amerika még megkésve sem ébred?

2015. december 26.

Amerika eddig minden ellenségével fel tudta venni a harcot, habár mindig nehezen szánta rá magát. A történész szerző szerint most, amikor az iszlamista terrorizmus az ellenfél, mintha tizennégy évvel a nagy New York-i és washingtoni terrortámadások után sem fogta volna fel, mi a tét.

CC Bastian

Az ajándékozás fenomenológiája

2015. december 24.

A keresztények egészen a huszadik század közepéig elutasították a kommersz karácsonyt. Ma is akad köztük, aki helyteleníti az ünnep elüzletiesedését. Az ifjú publicista szerint azonban azoknak a hívőknek sincs okuk lelkifurdalásra, akik nagyvonalú ajándékokkal fejezik ki szeretetüket.

CC Troy B. Thompson

A középszer uralma

2015. december 22.

A demokratikus rendszerekben a se hús, se hal típusú emberek boldogulnak, a képzelőerővel és kritikai érzékkel megáldottak viszont nem. A baloldali kanadai francia filozófus kiutat nem lát ebből a helyzetből, csak azt tudja javasolni a kritikus elméknek, hogy ne vegyenek részt ebben a rendszerben.

CC John Piercey