A francia ellenállás trónfosztása?

2016. február 21.

Lehetséges, hogy az ellenállás fegyveres akciói több kárt okoztak, mint amennyi hasznot hajtottak? Most, hogy a személyes visszaemlékezések helyét lassan a történelmi kutatások veszik át, lehet, hogy megfakul a maquizard-ok dicsfénye, de a fegyveres ellenállás erkölcsileg mégiscsak sokat adott Franciaországnak.

CC Michel Royon / Wikimedia Commons

Mégsem olyan hazug a sajtó?

2016. február 18.

Németországban egyre többen aggódnak a média hitelvesztése miatt. Fölöslegesen, hiszen a számok nem igazolják, hogy csökkenne a sajtóba vetett bizalom. Arról nem is beszélve, hogy az egészséges szkepszis a demokratikus nyilvánosság része. Csak a diktatúrában nem kételkednek a sajtó szavahihetőségében.

CC opposition24

A fehér munkásosztály hanyatlása

2016. február 16.

Az amerikai munkásság létszámában zsugorodik és egyre romló életminőséggel küszködik. Ezt a réteget nevezik Amerikában középosztálynak, mert valamikor az volt, és egyben az amerikai demokrácia egyik legfőbb támaszának számított.

CC Renegade98

Miből lesz a terrorista?

2016. február 14.

Nem tudjuk pontosan, pedig ahogy körülnézünk a világban, nem ártana tudni, hogy tehessünk ellene. Az biztos, hogy a fiatal férfiak evolúciós okokból hajlamosabbak a fanatizmusra, ezt a neurológus ékesszólóan elmagyarázza. De csak egy kisebbség lesz terrorista, és az a kérdés, mi teszi őket azzá.

CC IDF

A demokrácia és a liberalizmus szétszálazása

2016. február 11.

Amerika kudarcot vallott, amikor távoli fejlődő országokban demokráciát akart meghonosítani. Talán azért is, mert demokrácián a liberális demokráciát érti.

CC Luciana Ruivo

A vízerőmű sem atombiztos

2016. február 9.

A világ legtisztább energiaforrása is jelentős veszélyeket tartogat. A harmadik világ nagy vízerőművei karbantartás híján katasztrófával fenyegetnek. Zambiában és Irakban sürgős intézkedésekre van szükség.

CC Broken Haiku

Nincs sokszínűség tövis nélkül

2016. február 7.

A liberális szerző helyesli, hogy egyre több a női és a fekete főhős a népszerű filmekben. A politikai korrektség kritikusait azonban mindez aligha győzi meg.

CC Mark Gstohl

Vallási megbékélés Amerikában?

2016. február 4.

Amerikában nő a vallási megosztottság. A politikai polarizáció azonban nem nő vele. A legfrissebb vallásügyi felmérés szerint van rá esély, hogy a hívők és az ateisták nézetei közeledjenek.

Pew Research Center

Posztszovjet antikommunista Szovjetunió

2016. február 2.

Szaakasvili volt grúz elnök pillanatnyilag ukrán állampolgár, és új országának legnépszerűbb politikusa. Ukránul nem tud, de a volt szovjet térségben ez nem akadály, mert oroszul is kitűnően el lehet boldogulni. Nyelvileg egységes nemzetállamok ugyanis nincsenek.

Aleksandr Andrieko

A szélsőségesség védelmében

2016. január 31.

Libertárius értelmiségi körökben vitatják, mi nevezendő szélsőségesnek. A szélsőséges jelző Amerikában is egyre inkább sértőnek számít, de van olyan elemző is, aki büszkén vállalja, mert az „egyértelmű” és a „bátor” szinonimájának tekinti.

CC LBJ Presidential Library

Nemzetközi joguralom

2016. január 28.

Kialakulóban van egy láthatatlan nemzetközi jogalkotó kaszt, amely egyre tágítja a nemzeti kormányok mozgásterét szűkítő szabályok körét, akkor is, ha a lakosság mást gondol minderről. Az ausztrál konzervatív szerző úgy látja, hogy a nemzetközi jog lassan szembekerül a néppel.

CC UNCHR Photo Unit

És ha ez már az összeomlás?

2016. január 26.

A világrend gyanúsan sok összetevőjéről kezd kiderülni, hogy nem képes már úgy működni, ahogy korábban. Közben Amerikában, háromnegyed évvel az elnökválasztás előtt, radikális, az eddigi rendszeren nagyjából kívül álló jelöltek vannak emelkedőben.

CC Edward Badley

A realista külpolitika idealista

2016. január 24.

Amerika ábrándokat kerget külpolitikájában, és ezzel a világ számos térségében súlyosbítja a helyzetet. A nemzetközi tanulmányok professzora szerint a realista gondolkodókat kiszorítják a közbeszédből. Bírálója úgy véli, a cinikus reálpolitika még nagyobb bajt okozna.

GG Gilbert Mercier

Az Uber és társai, mint a jóléti állam sírásói

2016. január 21.

A pesszimista jóslatairól híres internetguru szerint az államot kiiktató közösségi gazdaság képes lehet a piac hatékony működtetésére, a jóléti államot viszont aláássa.

CC  Gustavo da Cunha Pimenta

A muszlim feminista és a szex-pozitivitás

2016. január 19.

Az Amerikában élő muszlim feminista szerző kulturális imperializmussal vádolja a szex-pozitív feministákat, akik szerinte rá akarják kényszeríteni az emancipáció támogatóira a szabados életmódot, és elvárnák, hogy az iszlám feministák is „muszlim vagina-monológokat” adjanak elő.

CC Toban B

A filozófia alkonya

2016. január 17.

Valamikor a filozófia, „a bölcsesség szeretete” azt tekintette céljának, hogy a jobb élet útját kutassa. Mára egy a szaktudományok közül, és művelői részletkérdésekkel foglalkoznak, pedig közben tanítják a régi nagyokat, akik még a végső igazságokat keresték.

A filozófia alkonya

Csak lassan az antiszemita-váddal!

2016. január 14.

A német nácizmus történetének szaktekintélye antiszemitizmussal vádolja Mark Zuckerberg jótékonysági bejelentésének kritikusait. A Frankfurter Allgemeine Zeitung szerkesztője szerint ez alaptalan vádaskodás, és az antiszemiták malmára hajtja a vizet.

Csak lassan az antiszemita-váddal!

Az identitásháborúk kora

2016. január 12.

A bevándorlók százezrei körüli európai konfliktusokról a radikális konzervatív szerzőnek és a radikális középutas elemzőnek egyaránt az jut eszébe, vajon ha Európában a közösségi identitásoké lesz a fő szerep, az Egyesült Államok képes lesz-e a különféle közösségeket ugyanúgy integrálni, mint a múltban.

CC Samyra Serin

Az önbeteljesítő világháború

2016. január 10.

Végül is Ausztria félelmei miatt robbant ki az első világháború – írja egy brit történész, és könyvét nagy elismeréssel méltatják a világsajtóban. Az Osztrák–Magyar Monarchia attól tartott, hogy a szlávság felrobbantja soknemzetiségű birodalmát, ezért indított háborút, de ezzel pontosan azt váltotta ki, amit el akart kerülni.

CC The Independent (New York)

Mi legyen a rasszista névadók sorsa?

2016. január 7.

Az amerikai egyetemek hallgatói sorra követelik a rasszista és a rabszolgatartó politikusokról, egyebek között a Woodrow Wilson elnökről elnevezett intézmények nevének megváltoztatását. Identitáspolitikai túlérzékenység, avagy jogos követelés?

CC Erin Pettigrew